วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
title
แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
PRACHUAP KHIRI KHAN HIGHWAY DISTRICT
ทำบุญแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน)ประจำปี พ.ศ. 2567
ลงวันที่ 15/01/2567

ทำบุญแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน)ประจำปี พ.ศ. 2567


'