วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
title
แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุจราจรสงเคราะห์ 22/05/2567 97,010.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ยางรถยนต์ขอบ 750R16 21/05/2567 43,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว 14/05/2567 7,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุไฟฟ้า 14/05/2567 392,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะหมายเลข 23-75112-6518-22-6 13/05/2567 24,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะหมายเลข 44-35422-0491-18-6 13/05/2567 21,070.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อวัสดุจราจรสงเคราะห์ 08/05/2567 96,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อใบมีดตัดหญ้า 14 นิ้ว 09/05/2567 10,080.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซื้อน้ำมัน 2 ที 09/05/2567 12,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงสมุทรสงคราม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ - ส.ทล.๑ กก.๒ บก.ทล.(นครปฐม) ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ที่ กม.๖๒+๖๖๖ - กม.๖๒+๗๔๓.๕๐ (RT.) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 20/05/2567 3,265,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ้างเหมาโครงการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 35 กม.61+900 - กม.64+425 ตำบลบางแก้ว ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 30/04/2567 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ตอน 12 ระหว่าง กม.64+375 - กม.65+154 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (24,928 ตร.ม.) 14/05/2567 13,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ตอน 11 ระหว่าง กม.58+540 - กม.59+314 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (24,768 ตร.ม) 14/05/2567 13,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 325 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางแพ - บางพรม ตอน 4 ระหว่าง กม.20+100 - กม.21+097 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (25,399 ตร.ม.) 14/05/2567 13,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๑ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ความสูง ๙.๐๐ M. ทางหลวงหมายเลข ๔ 03/05/2567 3,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,954 รายการ