วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
title
แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 26/04/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงสมุทรสงคราม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ - ส.ทล.๑ กก.๒ บก.ทล.(นครปฐม) ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ที่ กม.๖๒+๖๖๖ - กม.๖๒+๗๔๓.๕๐ (RT.) ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 10/04/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตย์กรรมทางหลวง งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๕๘๐๐ งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน แพรกหนามแดง - วังมะนาว บริเวณ กม.๘๔+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 02/04/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-Beam Guard Rail) ๓.๒ mm. Thickness Class I Type II ทางหลวงหมาย ๓๕ ตอน ๑ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 29/03/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย รหัสงาน ๓๓๘๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย โดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๗ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 29/03/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทาง ผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ปากท่อ - ห้วยศาลา ระหว่าง กม.๕+๕๑๐ – กม.๗+๑๗๑ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๕,๒๔๒ ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 29/03/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทาง ผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน ปากท่อ - สระพัง ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๓๐+๘๑๐ – กม.๑๓๒+๑๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๔,๗๗๐ ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 29/03/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทาง ผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ระหว่าง กม.๑๑๔+๖๙๘ – กม.๑๑๖+๑๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๖,๔๐๑ ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 29/03/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๙๐๐๐ งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ระหว่าง กม.๖๕+๙๓๕ – กม.๖๖+๖๔๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๕๐.๘๐ ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 29/03/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๙๐๐๐ งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอนควบคุม ๐๓๐๑,๐๓๐๒ ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง - วังมะนาว ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๗+๑๐๐ – กม.๘๔+๐๔๑ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑,๑๐๐ ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 29/03/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน นาโคก – แพรกหนามแดง ตอน ๑๑ ระหว่าง กม.๕๘+๕๔๐ - กม.๕๙+๓๑๔ LT.,RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 206 รายการ