วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
title
แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุจราจรสงเคราะห์ 21/05/2567 337/60/107/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
2 ยางรถยนต์ขอบ 750R16 20/05/2567 337/-/64/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
3 ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว 13/05/2567 337/60/106/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 13/05/2567 337/45/105/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
5 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะหมายเลข 23-75112-6518-22-6 09/05/2567 337/-/62/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
6 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะหมายเลข 44-35422-0491-18-6 09/05/2567 337/-/61/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
7 ซื้อวัสดุจราจรสงเคราะห์ 08/05/2567 337/60/101/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
8 ซื้อใบมีดตัดหญ้า 14 นิ้ว 08/05/2567 337/85/100/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
9 ซื้อน้ำมัน 2 ที 08/05/2567 337/35/99/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
10 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงสมุทรสงคราม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ - ส.ทล.๑ กก.๒ บก.ทล.(นครปฐม) ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ที่ กม.๖๒+๖๖๖ - กม.๖๒+๗๔๓.๕๐ (RT.) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 20/05/2567 eb-สส/38/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
11 จ้างเหมาโครงการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 35 กม.61+900 - กม.64+425 ตำบลบางแก้ว ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 30/04/2567 สทล.15 ขท.สมุทรสงคราม.1/พ.1/632 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
12 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ตอน 12 ระหว่าง กม.64+375 - กม.65+154 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (24,928 ตร.ม.) 14/05/2567 eb-สส/37/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
13 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ตอน 11 ระหว่าง กม.58+540 - กม.59+314 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (24,768 ตร.ม) 14/05/2567 eb-สส/36/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
14 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 325 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางแพ - บางพรม ตอน 4 ระหว่าง กม.20+100 - กม.21+097 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (25,399 ตร.ม.) 14/05/2567 eb-สส/35/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
15 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๑ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ความสูง ๙.๐๐ M. ทางหลวงหมายเลข ๔ 03/05/2567 eb-สส/32/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,574 รายการ