วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
title
แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 13/05/2567 337/45/105/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
2 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงสมุทรสงคราม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ - ส.ทล.๑ กก.๒ บก.ทล.(นครปฐม) ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ที่ กม.๖๒+๖๖๖ - กม.๖๒+๗๔๓.๕๐ (RT.) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 01/05/2567 eb-สส/38/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
3 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ตอน 12 ระหว่าง กม.64+375 - กม.65+154 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (24,928 ตร.ม.) 25/04/2567 eb-สส/37/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
4 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ตอน 11 ระหว่าง กม.58+540 - กม.59+314 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (24,768 ตร.ม) 25/04/2567 eb-สส/36/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
5 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 325 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางแพ - บางพรม ตอน 4 ระหว่าง กม.20+100 - กม.21+097 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (25,399 ตร.ม.) 25/04/2567 eb-สส/35/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
6 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๑ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ความสูง ๙.๐๐ M. ทางหลวงหมายเลข ๔ 22/04/2567 eb-สส/32/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
7 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตย์กรรมทางหลวง งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๕๘๐๐ งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน แพรกหนามแดง - วังมะนาว บริเวณ กม.๘๔+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/04/2567 eb-สส/33/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
8 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 25300 งานปรับปรุงซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 3092 ตอนควบคุม 0100 ตอน สมุทรสงคราม - ลาดใหญ่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,741 ม.) 22/04/2567 eb-สส/34/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย รหัสงาน ๓๓๘๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย โดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ห้วยชินสีห์-หินสี ตอน ๒ 17/04/2567 eb-สส/31/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
10 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 325 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางแพ - บางพรม ตอน 4 ระหว่าง กม.20+100 - กม.21+097 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (25,399 ตร.ม.) 11/04/2567 - แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
11 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301,0302 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง - วังมะนาว ตอน 2 ระหว่าง กม.57+100 - กม.84+041 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,100 ม.) 11/04/2567 eb-สส/28/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
12 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ระหว่าง กม.65+935 - กม.66+645 ปริมาณงาน 1 แห่ง (450.80 ม.) 11/04/2567 eb-สส/29/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
13 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ตอน 11 ระหว่าง กม.58+540 - กม.59+314 LT.,RT ปริมาณงาน 1 งาน (24,768 ตร.ม.) 10/04/2567 - แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
14 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ตอน 12 ระหว่าง กม.64+375 - กม.65+154 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (24,928 ตร.ม.) 10/04/2567 - แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
15 ซื้อไฟกระพริบ Solar Cell ขนาด 300 มม.ชนิด LED 270 หลอดสีเหลือง พร้อม เสา ขนาด 4"x4.00 ม. 10/04/2567 337/45/96/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 576 รายการ