วิสัยทัศน์ : " มุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ผสานความร่วมมือทุกเครือข่าย เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจเข้าถึงประชาชน "
title
แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
samutsongkhram
บูรณาการร่วมกับจังหวัด เเก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5
ลงวันที่ 31/01/2562

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 15.30  เเขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ได้บูรณาการร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม เเละหน่วยงานภาคต่างๆ เเก้ไขปัญหา "ฝุ่น PM 2.5" โดยได้ทำการฉีดน้ำล้างทำความสะอาดถนนเเละฝุ่นที่เกิดจากการก่อสร้างต่าง ๆ เเละบูรณาการตั้งจุดตรวจวัดควันดำร่วมกับขนส่ง ทางบกจังหวัดสมุทรสงคราม โดยการสุ่มตรวจจับควันดำจากท่อไอเสียรถยนต์ รถโดยสาร และรถบรรทุก ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทร สงคราม โดยจากการสุ่มตรวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อป้องปรามลดการใช้รถยนต์ที่ก่อให้เกิดควันดำและก่อให้เกิดฝุ่น ละออง ซึ่งเป็นการช่วยลดฝุ่นพิษ และค่าอากาศภายในจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งมีหลายจังหวัดที่ต้องประสบปัญหา มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อหวังลดปริมาณมลพิษ และฝุ่นละออง ขนาดเล็กที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนเมือง ทั้งนี้นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงพื้นที่ดูเเลอย่างใกล้ชิด


'