แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
71 28/11/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง กิ่งเดี่ยว (เป็นช่วง) ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี - แก้มอ้น กม.0+000-กม.54+940 อยู่ในเขตพื้นที่ ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง (121 EACH) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
72 28/11/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณเตือน FLASHING บริเวณจุดอันตราย อยู่ในเขตพื้นที่สายทางในความควบคุมแขวงทางหลวงราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 3087 3238 และ 3208 ปริมาณงาน 1 แห่ง (77 EACH) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
73 28/10/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองตะแครง - ลูกแก ระหว่าง กม.4+760-กม.10+343 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
74 25/10/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง - หลุมดิน ระหว่าง กม.84+382-กม.85+963 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
75 20/10/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0102 ตอนน้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 2 ระหว่าง กม.41+000-กม.67+952 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (219 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
76 20/10/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานจ้างเหมาเปลี่ยนป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4,323 และ 376 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,077.91 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
77 20/10/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา - จอมบึง ตอน 3 ระหว่าง กม.85+000-กม.102+200 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (339 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
78 20/10/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา - จอมบึง ตอน 1 ระหว่าง กม.22+500-กม.67+300 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (339 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
79 20/10/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านเลือก - หนองตากยา ระหว่าง กม.24+060-กม.39+793 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (342 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
80 10/10/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0102 ตอนน้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.41+930-กม.42+812 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 71 ถึง 80 จาก 277 รายการ