แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
51 16/05/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง - หลุมดิน ระหว่าง กม.79+851-กม.99+769 อยู่ในเขตพื้นที่ ต.บ้านฆ้อง ต.บ้านสิงห์ ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม ต.ท่าราบ ต.โคกหม้อ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
52 28/03/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี โครงการงานปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้ง โดยการติดตั้ง Guard rail Rolling Barrier ทางหลวงหมายเลข 3525 ตอนควบคุม 0100 ตอนสามแยกกระจับ - หนองโพ ที่ทางโค้ง กม.2+770 LT.ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง (231.00M.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
53 28/03/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี โครงการงานปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้ง โดยการติดตั้ง Guard rail Rolling Barrier ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน - ห้วยชินสีห์ ที่ทางโค้ง กม.106+200 LT. ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง (228.00 M.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
54 28/03/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี โครงการงานปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางข้ามโดยการปรับปรุงทางข้ามและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่างๆ สายทางในควบคุมของแขวงทางหลวงราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 3526 3291 3273 3206 4 3087 3208 และ 3238 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
55 08/02/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี โครงการงานปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้ง โดยการติดตั้ง Guard rail Rolling Barrier ทางหลวงหมายเลข 376 ตอนควบคุม 0100 ตอนเลี่ยงเมืองราชบุรี ที่ทางโค้ง กม.0+000 LT./RT. ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง (228.00 M.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
56 11/01/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0102 ตอนน้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.12+000-กม.68+034 อยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง (127 EACH) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
57 11/01/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 376 ตอนควบคุม 0100 ตอนเลี่ยงเมืองราชบุรี ระหว่าง กม.0+000-กม.9+950 อยู่ในเขตพื้นที่ ต.โคกหม้อ ต.พงสวาย ต.หน้าเมือง ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
58 22/12/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณงาน 2566 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านเลือก-หนองตากยา ระหว่าง35+935-กม.37+875 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.940 กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
59 21/12/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณงาน 2566 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านเลือก-หนองตากยา ระหว่าง กม.35+935-กม.37+265 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.330 กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
60 19/12/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม ทางหลวงหมายเลข 3273 ตอนควบคุม 0100 ตอนโคกสูง-หนองเป็ด ระหว่าง กม.7+565-กม.16+457 (เป็นช่วง ๆ) เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 4.900 กิโลเมตร ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง (5.000 กิโลเมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 51 ถึง 60 จาก 277 รายการ