แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 19/03/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3273 ตอนโคกสูง-หนองเป็ด ระหว่าง กม.0+000-กม.2+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (61 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
32 19/03/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนห้วยศาลา-จอมบึง ตอน 3 ระหว่าง กม.92+280-กม.93+666 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (42 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
33 19/03/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปี 2567 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ รหัสงาน 33110 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนบ้านเลือก-หนองตากยา ตอน 3 ระหว่าง กม.42+650-กม.43+086 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
34 19/03/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปี 2567 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ รหัสงาน 33110 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนบ้านเลือก-หนองตากยา ตอน 2 ระหว่าง กม.35+050-กม.35+600 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
35 18/03/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี โครงการปรับปรุงถนนเพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา - จอมบึง ระหว่าง กม.50+215-กม.53+700 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
36 18/03/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31434 งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือ ระบบตามปริมาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี - แก้มอ้น ที่ กม.5+252 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
37 18/03/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมอำนวยการและสนับสุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 20540 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงราชบุรี จ.ราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน - ห้วยชินสีห์ ที่ กม.104+028 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (4 หลัง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
38 18/03/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31432 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม0302 , 0303 ตอนคลองอีจาง - หลุมดิน - ห้วยชินสีห์ ระหว่าง กม.97+680-กม.106+720 ปริมาณงาน 1 แห่ง (33 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
39 18/03/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงราชบุรี จ.ราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน - ห้วยชินสีห์ ที่ กม.104+028 RT.ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
40 18/03/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. (Mounting Height) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301 ตอนสระกระเทียม - คลองอีจาง ตอน 2 ระหว่าง กม.73+961-กม.75+727 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (75 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 31 ถึง 40 จาก 277 รายการ