แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
21 26/03/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. (Mounting Height) ทางหลวงหมายเลข 3273 ตอนควบคุม 0100 ตอนโคกสูง - หนองเป็ด ระหว่าง กม.0+000-กม.2+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (61 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
22 26/03/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา - จอมบึง ตอน3 ระหว่าง กม.92+280-กม.93+666 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (42 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
23 26/03/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0101 ตอนเขาวัง - น้ำพุ ระหว่าง กม.0+000-กม.12+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (223 EACH) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
24 26/03/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ทางหลวงหมายเลข4 ตอนควบคุม 0302,0303 ตอนคลองอีจาง - หลุมดิน - ห้วยชินสีห์ ระหว่าง กม.97+680-กม.106+720 ปริมาณงาน 1 แห่ง (33 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
25 26/03/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือ ระบบตามปริมาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม0100 ตอนราชบุรี - แก้มอ้น ที่ กม.5+252 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
26 26/03/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. (Mounting Height) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301 ตอนสระกระเทียม - คลองอีจาง ตอน 2 ระหว่าง กม.73+961-กม.75+727 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (75 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
27 19/03/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 3291 และ 3206 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
28 19/03/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ตอน 4 ระหว่าง กม.97+735-กม.99+418 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (42 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
29 19/03/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ตอน 3 ระหว่าง กม.89+441-กม.90+301 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,092 M.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
30 19/03/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนเขาวัง-น้ำพุ ระหว่าง กม.0+000-กม.12+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (223 EACH) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 21 ถึง 30 จาก 277 รายการ