แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
271 04/12/2561 แขวงทางหลวงราชบุรี โครงการพัฒนาปรับปรุงและยกระดับเส้นทางคมนาคม ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ที่ กม.108+395 (เภสัชอ่างทอง) ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
272 04/12/2561 แขวงทางหลวงราชบุรี โครงการปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวภาคตะวันตก กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนเขาวัง-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.41+062-กม.52+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
273 04/12/2561 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2562 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.45+113-กม.46+150 LT.,RT. ปริมาณงาน 20,740 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
274 03/12/2561 แขวงทางหลวงราชบุรี โครงการปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวภาคตะวันตก กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนเขาวัง-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.41+062-กม.52+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
275 27/11/2561 แขวงทางหลวงราชบุรี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ปีงบประมาณ 2562 งานปรับปรุงสะพานและท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ที่ กม.108+395 (เภสัชอ่างทอง) ปริมาณงาน 1 แห่่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
276 26/11/2561 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี 2562 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารตามแบบมาตรฐานแขวงการทาง ตามแบบเลขที่ B-01 ถึง B-05 และS-01 ถึง S-05 บนทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนเขาวัง-เหมืองผาปกค้างคาว ที่ กม.43+550 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
277 26/11/2561 แขวงทางหลวงราชบุรี โครงการพัฒนาปรับปรุงและยกระดับเส้นทางคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนควบคุม 0102 ตอนแก้วฟ้า-เขาช่องพราน ระหว่าง กม.21+008-กม.22+545 LT.,RT. ปริมาณงาน 30,522 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
278 15/11/2561 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2562 จ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา-จอมบึง ระหว่าง กม.22+500-กม.84+000 ปริมาณงาน 61.500 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 271 ถึง 278 จาก 278 รายการ