แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
211 24/03/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.14+757-กม.16+340 (ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
212 24/03/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี งานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง - หลุมดิน ตอน 2 ระหว่าง กม.80+172-กม.80+992 LT. และระหว่าง กม.80+172-กม.81+012 RT. ปริมาณงาน 1,620 M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
213 24/03/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง - หลุมดิน ที่ กม.80+195 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
214 24/03/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี งานเปลี่ยนป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนควบคุม0100 ตอนบ้านเลือก - หนองตากยา ระหว่าง กม.0+000-กม.43+086 และทางหลวงหมายเลข 3525 ตอนควบคุม 0100 ตอนสามแยกกระจับ-หนองโพ ระหว่าง กม.0+000-กม.6+519 ปริมาณงาน 351.11 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
215 24/03/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี งานเปลี่ยนป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม0200 ตอนโป่งกระทิง - จอมบึง ระหว่าาง กม.54+104-กม.102+445 (ตอนห้วยศาลา - จอมบึง ระหว่าง กม.22+500-กม.102+445) ปริมาณงาน 346.704 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
216 24/03/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี งานเปลี่ยนป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน - ห้วยชินสีห์ ระหว่าง กม.100+292-กม.112+887 (ระหว่าง กม.99+769-กม.111+457) ปริมาณงาน 288.932 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
217 24/03/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนคลองอีจาง - หลุมดิน ตอน 4 ระหว่าง กม.85+286-กม.87+024 RT. ปริมาณงาน 1,576 M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
218 24/03/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3526 ตอนควบคุม 0100 ตอนกำแพงใต้ - บ้านเลือก ที่ กม.1+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
219 24/03/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองตะแครง - ลูกแก ระหว่าง กม.0+000-กม.18+592 ปริมาณงาน 1 แห่ง (67 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
220 23/03/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0102 ตอนน้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.53+476-กม.53+712 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 211 ถึง 220 จาก 277 รายการ