แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
201 02/04/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยแขวงทางหลวงราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอน หลุมดิน -ห้วยชินสีห์ ที่ กม.104+028 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (2 หลัง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
202 02/04/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการแขวงทางหลวงราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน - ห้วยชินสีห์ ที่ กม.104+028 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (2 หลัง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
203 02/04/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดัล 3-6 ) แขวงทางหลวงราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน - ห้วยชินสีห์ ที่ กม.104+028 LT. ปริมาณงาน 2 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
204 02/04/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงบ้านโป่ง ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองตะแครง - ลูกแก ที่ กม.1+960 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
205 02/04/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงโพธาราม ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี - แก้มอ้น ที่ กม.15+862 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
206 02/04/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบ้านโป่ง ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองตะแครง - ลูกแก ที่ กม.1+960 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
207 30/03/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมงานขยายไหล่ทางจากบ้านคา ไปโป่งกระทิง ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา-จอมบึง ระหว่าง กม.67+350-กม.68+650 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
208 24/03/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดราชบุรี สายทางในความควบคุมแขวงทางหลวงราชบุรี ปริมาณงาน 4 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
209 24/03/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี งานเปลี่ยนป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3273 ตอนโคกสูง - หนองเป็ด ระหว่าง กม.0+000-กม.16+457 และทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนเจดีย์หัก - แก้วฟ้า -เขาช่องพราน -เขาช่องพราน - เบิกไพร ระหว่าง กม.0+000-กม.45+605 ปริมาณงาน 310.758 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
210 24/03/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี งานเปลี่ยนป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี - แก้มอ้น ระหว่าง กม.0+000-กม.54+940 ปริมาณงาน 323.193 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 201 ถึง 210 จาก 278 รายการ