แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 27/03/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน - ห้วยชินสีห์ ระหว่าง กม.101+665-กม.102+011 ปริมาณงาน 1 แห่ง (528 เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 27/03/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม0302 ตอนคลองอีจาง - หลุมดิน ตอน 2 ระหว่าง กม.98+398-กม.98+438 ปริมาณงาน 1 แห่ง (260 เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 27/03/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง - หลุมดิน ระหว่าง กม.85+000-กม.86+450 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,950 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 27/03/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน - ห้วยชินสีห์ ตอน 3 ระหว่าง กม.108+130-กม.108+869 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (16,258 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 27/03/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน - ห้วยชินสีห์ ตอน 1 ระหว่าง กม.103+470-กม.104+294 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 26/03/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าแสงสว่าง โดยการปรับปรุงโคมไฟฟ้าและติดตั้งใหม่พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านเลือก - หนองตากยา ระหว่าง กม.0+000-กม.43+086 (เป็นช่วง ๆ) อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 26/03/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ บริเวณสะพานข้ามแยกบางแพ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301 และทางหลวงหมายเลข 325 ตอนควบคุม 0101 ตอนบางแพ - บางพรหม ระหว่าง กม.0+000-กม.28+421 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 26/03/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมติดตั้ง SAFETY ROLLING BARRIER พร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่าง ๆ บริเวณคอสะพานห้วยหนึ่ง ถึงห้วยห้า ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0102 ตอนน้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง (300 M.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
19 26/03/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3335 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านสิงห์ - บ้านแพ้ว ระหว่าง กม.0+000-กม.22+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,764 M.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 26/03/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง - หลุมดิน ตอน 4 ระหว่าง กม.97+735-กม.99+418 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (42 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 20 จาก 277 รายการ