แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุน ฯ จำนวน 1 รายการ 03/08/2564 รบ.(พ)2/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี
107 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนฯ จำนวน 1 รายการ 03/08/2564 รบ.(พ)2/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี
108 โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยง ทางหลวงหมายเลข 3206 ห้วยศาลา-จอมบึง ตอนควบคุม 0200 ที่ กม.74+250 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง (46 ต้น) 12/05/2564 รบ.53/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี
109 โครงการพัฒนากาคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยง ทางหลวงหมายเลข 3208 เขาวัง - น้ำพุ ตอนควบคุม 0101 ระหว่าง กม.5+060-6+430 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/05/2564 รบ.55/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี
110 โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0101 ตอนเขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ที่ กม.4+127 (วงเวียนห้วยไผ่) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/05/2564 รบ.54/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี
111 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านเลือก - หนองตากยา ระหว่าง กม.8+210-กม.14+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (52,110 ตร.ม.) 02/04/2564 รบ.50/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี
112 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองตะแครง - ลูกแก ระหว่าง กม.16+022-กม.18+592 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (54,830 ตร.ม.) 29/04/2564 รบ.52/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี
113 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง - หลุมดิน ระหว่าง กม.84+570-กม.88+235 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (40,315 ตร.ม.) 29/04/2564 รบ.51/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี
114 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี - แก้มอ้น ระหว่าง กม.49+940-กม.54+940 ปริมาณงาน 1 แห่ง (55,000 ตร.ม.) 02/04/2564 รบ.48/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี
115 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข 3273 ตอนควบคุม 0100 ตอนโคกสูง - หนองเป็ด ระหว่าง กม.2+230-กม.7+375 ปริมาณงาน 1 แห่ง (56,595 ตร.ม.) 30/04/2564 รบ.49/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี
116 กิจกรรมปรับปรุงทางระบายน้ำข้างทาง SIDE DITCH (ทางจักรยาน) ทางหลวงหมายเลข 3208 น้ำพุ - เหมืองผาปกค้างค้าว ตอนควบคุม 0102 ระหว่าง กม.42+000-กม.50+970 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลท่าเคย และตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/01/2564 รบ.40/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี
117 โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางและการระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 หลุมดิน - ห้วยชินสีห์ ตอนควบคุม 0303 ที่ กม.107+800 อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/01/2564 รบ.39/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี
118 กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยง ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนบ้านเลือก - หนองตากยา ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.7+900 ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (ดำเนินการระหว่าง กม.6+900-กม.7+600) ปริมาณงาน 1 แห่ง (กึ่งกลางโครงการเฉลี่ย กม.7+250) 29/01/2564 รบ.42/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี
119 กิจกรรมก่อสร้างวงเวียนบริเวณแยกหนองปลาหมอ จุดเสี่ยงทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนควบคุม 0103 ตอนเตาปูน - เบิกไพร ที่ กม.33+300 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (ดำเนินการที่ กม.32+340) ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/01/2564 รบ.43/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี
120 โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยง ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านเลือก - หนองตากยา ที่ กม.3+900 ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/01/2564 รบ.41/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี
แสดง 106 ถึง 120 จาก 236 รายการ