แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ผลการขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนฯ 01/06/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
92 โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณเตือน FLASHING บริเวณจุดอันตราย สายทางในความควบคุมแขวงทางหลวงราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 3273 3291 3526 3090 3087 3208 และ 3206 ปริมาณงาน 1 แห่ง (77 ต้น) 25/05/2565 รบ.32/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
93 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนฯ จำนวน 2 รายการ 09/05/2565 - แขวงทางหลวงราชบุรี
94 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร (Traffic Signal) ทางหลวงหมายเลข 3238 ตอนควบคุม 0100 ตอนเจ็ดเสมียน - โคกหม้อ ที่ กม.7+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/02/2565 รบ.31/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
95 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง 12.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0101 ตอนเขาวัง - น้ำพุ ระหว่าง กม.7+900-กม.8+540 ปริมาณงาน 1 แห่ง (36 ต้น) 11/02/2565 รบ.30/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
96 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง รวมปริมาณงาน 6 แห่ง (8,149 EACH) ทางหลวงหมายเลข 323,3291,3087,3238,3090 และ3273 28/01/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
97 ผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและวัสดุชำรุด งานนอกเงินทุน จำนวน 18 รายการ 17/01/2565 - แขวงทางหลวงราชบุรี
98 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและวัสดุชำรุด งานนอกเงินทุน 23/12/2564 รบ.(พ)2/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
99 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 29100 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ที่ กม.103+966 ปริมาณงาน 1 แห่ง (54.25 เมตร) 24/12/2564 รบ.21/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
100 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา-จอมบึง ตอน 1 ระหว่าง กม.98+720-กม.102+345 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/12/2564 รบ.27/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
101 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพท่อระบายน้ำโดยการดูดเลน พร้อมซ่อมทางเท้า ทางหลวงหมายเลข 376 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองราชบุรี ในเขตตำบลโคกหม้อ ตำบลพงสวาย ตำบลหน้าเมือง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/12/2564 รบ.8/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
102 กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างกิ่งเดี่ยว (เป็นช่วง ๆ) ทางหลวงหมายเลข 3238 ตอนควบคุม 0100 ตอนเจ็ดเสมียน - โคกหม้อ ระหว่าง กม.0+000-กม.12+259 อำเภอโพธาราม อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง (97 ต้น) 22/11/2564 รบ.7/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
103 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ โรงเก็บพัสดุ หมวดทางหลวงสวนผึ้ง แขวงทางหลวงราชบุรี จ.ราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0102 ตอนน้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ที่ กม.43+550 LT 25/10/2564 รบ.1/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
104 ผลการขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนฯ จำนวน 2 รายการ 24/11/2564 รบ.(พ)1/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
105 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุน ฯ จำนวน 2 รายการ 01/11/2564 - แขวงทางหลวงราชบุรี
แสดง 91 ถึง 105 จาก 236 รายการ