แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรสำหรับคนข้ามถนนหน้าโรงเรียนวัดนางแก้ว ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนควบคุม 0102 ตอนหนองหอย-เตาปูน ที่ กม.17+970 อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ปริมารงาน 1 แห่ง 09/12/2565 รบ.29/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
62 กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรสำหรับคนข้ามถนนหน้าโรงเรียนวัดเจติยาราม ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนควบคุม 0101 ตอนเจดีย์หัก -หนองหอย ที่ กม.0+475 อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2565 รบ.30/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
63 กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรสำหรับคนข้ามถนนหน้าโรงเรียนธีรศาสตร์ ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองตะแครง - ลูกแก ที่ กม.18+300 อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2565 รบ.32/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
64 กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรสำหรับคนข้ามถนนหน้าโรงเรียนวัดเขาช่องพราน ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนควบคุม 0102 ตอนหนองหอย - เตาปูน ที่ กม.22+000 อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2565 รบ.33/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
65 กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณเตือน FLASHING บริเวณจุดอันตราย อยุ่ในเขตพื้นที่สายทางในความควบคุมแขวงทางหลวงราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 3087 3238 และ 3208 ปริมาณงาน 1 แห่ง (77 EACH) 08/12/2565 รบ.28/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
66 กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว (เป็นช่วง ๆ) ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี - แก้มอ้น กม.0+000-กม.54+940 อยู่ในเขตพื้นที่ ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง (121 EACH) 08/12/2565 รบ.26/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
67 กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าสัญญาณจราจรและปรับปรุงจุดเสี่ยง ทางหลวงหมายเลข 3238 ตอนควบคุม 0100 ตอนเจ็ดเสมียน - โคกหม้อ ที่ กม.9+745 อยูในเขตพื้นที่ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/12/2565 รบ.27/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
68 โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพท่อระบายน้ำโดยการดูดเลน พร้อมซ่อมทางเท้า ทางหลวงหมายเลข 376 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 5 08/12/2565 รบ.25/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
69 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองตะแครง-ลูกแก ระหว่าง 0+000-กม.18+592 และทางหลวงหมายเลข 3525 ตอนควบคุมงาน 0100 ตอนสามแยกกระจับ - หนองโพ ระหว่าง กม.0+000-กม.6+519 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/12/2565 รบ.34/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
70 โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยง (จุดกลับรถท่ามะขาม) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง - หลุมดิน ที่ กม.90+700 ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2565 รบ.35/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
71 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด วัสดุชำรุด และวัสดุหมดความจำเป็น งานนอกเงินทุน จำนวน 36 รายการ 28/11/2565 รบ.(พ)1/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
72 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตย์กรมทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตย์กรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง - หลุมดิน ระหว่าง กม.84+382-กม.85+963 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/11/2565 รบ.24/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
73 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตย์กรรมทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตย์กรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองตะแครง - ลูกแก ระหว่าง กม.4+760-กม.10+343 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/11/2565 รบ.23/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
74 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. (Mounting Height) ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านเลือก - หนองตากยา ระหว่าง กม.24+060-กม.39+793 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (342 ต้น) 31/10/2565 รบ.20/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
75 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม.(Mounting Height) ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา - จอมบึง ตอน 3 ระหว่าง กม.85+000-กม.102+200 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (339 ต้น) 31/10/2565 รบ.22/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
แสดง 61 ถึง 75 จาก 236 รายการ