แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง - หลุมดิน ระหว่าง กม.79+851-กม.99+769 อยู่ในพื้นที่ ต.บ้านฆ้อง ต.บ้านสิงห์ ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม ต.ท่าราบ ต.โคกหม้อ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/07/2566 รบ.45/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
47 โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณเตือน FLASHING บริเวณจุดอันตราย อยู่ในเขตพื้นที่สายทางในความควบคุมแขวงทางหลวงราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 3090 3087 และ 3206 ปริมาณงาน 1 แห่ง (46 EACH) 17/07/2566 รบ.46/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
48 ผลการขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนฯ จำนวน 1 รายการ 16/05/2566 รบ.(พ)2/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
49 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนฯ จำนวน 1 รายการ 21/04/2566 รบ.(พ)2/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
50 โครงการงานปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางข้ามโดยการปรับปรุงทางข้ามและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่าง ๆ สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 3526 3291 3273 3206 4 3087 3208 และ 3238 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/04/2566 รบ.44/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
51 โครงการงานปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้งโดยการติดตั้ง Guard rail Rolling Barrier ทางหลวงหมายเลข 3525 ตอนควบคุม 0100 ตอนสามแยกกระจับ - หนองโพ ที่ทางโค้ง กม.2+770 LT. ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง (231.00 M.) 04/04/2566 รบ.43/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
52 โครงการงานปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้งโดยการติดตั้ง Guard rail Rolling Barrier ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน - ห้วยชินสีห์ ที่ทางโค้ง กม.106+200 LT. ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง (228.00 M) 04/04/2566 รบ.42/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
53 โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้งโดยการติดตั้ง Guard rail Rolling Barrier ทางหลวงหมายเลข 376 ตอนควบคุม 0100 ตอนเลี่ยงเมืองราชบุรี ที่ทางโค้ง กม.0+000 LT./RT. ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง (228.00 M.) 15/02/2566 รบ.41/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
54 กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว (เป็นช่วง ๆ) ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0102 ตอนน้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.12+000-กม.68+034 อยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง (127 EACH) 19/01/2566 รบ.40/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
55 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 376 ตอนควบคุม 0100 ตอนเลี่ยงเมืองราชบุรี ระหว่าง กม.0+000-กม.9+950 อยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลโคกหม้อ ตำบลพงสวาย ตำบลหน้าเมือง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/01/2566 รบ.39/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
56 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านเลือก - หนองตากยา ระหว่าง กม.35+935-กม.37+875 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.940 กม.) 29/12/2565 รบ.37/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
57 ผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด วัสดุชำรุด และวัสดุหมดความจำเป็น งานนอกเงินทุน จำนวน 36 รายการ 20/12/2565 รบ.(พ)1/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
58 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อขนส่งสินึ้าทางการเกษตร กิจกรรมเพิ่มมาตรฐานทางชั้น 1 โดยการก่อสร้างขยายไหล่ทางความกว้างข้างละ 2.50 เมตร ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา-จอมบึง ระหว่าง กม.53+700-กม.56+700 เป็นระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/12/2565 รบ.38/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
59 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม ทางหลวงหมายเลข 3273 ตอนควบคุม 0100 ตอนโคกสูง-หนองเป็ด ระหว่าง กม.7+565-กม.16+457 (เป็นช่วง ๆ) 29/12/2565 รบ.36/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
60 กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรสำหรับคนข้ามถนนหน้าโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนควบคุม 0103 ตอนเตาปูน-เบิกไพร ที่ กม.32+650 อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2565 รบ.31/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
แสดง 46 ถึง 60 จาก 236 รายการ