แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
226 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2562 งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนหนองตะแครง-ลูกแก ที่ กม.6+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/03/2562 eb-รบ.45/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
227 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2562 งานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ระหว่าง กม.107+006-กม.108+171 RT.(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1,100 M. 14/03/2562 eb-รบ.44/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
228 โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงและยกระดับเส้นทางคมนาคม ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนเขาวัง-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.27+055 ถึง กม.40+662 (ก่อสร้างระหว่าง กม.27+264-กม.30+580) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/03/2562 eb-รบ.43/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
229 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงราชบุรี เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,181 ต้น ทางหลวงหมายเลข 4,3291,3273,3208,3087,3207 และ 3090 23/01/2562 eb-รบ.42/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
230 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงราชบุรี เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,181 ต้น ทางหลวงหมายเลข 4,3291,3273,3208,3087,3207 และ3090 18/01/2562 eb-รบ.41/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
231 โครงการปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวภาคตะวันตก กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนเขาวัง-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.41+062-กม.52+000 (งานทางจักรยาน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/12/2561 eb-รบ.40/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
232 โครงการพัฒนาปรับปรุงและยกระดับเส้นทางคมนาคม ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ที่ กม.108+395 (เภสัชอ่างทอง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/12/2561 eb-รบ.39/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
233 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2562 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.45+113-กม.46+150 LT.,RT. ปริมาณงาน 20,740 ตร.ม. 13/12/2561 eb-รบ.38/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
234 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี 2562 งานก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงบ้านคา บนทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนเขาวัง-เหมืองผาปกค้างคาว ที่ กม.46+550 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง 06/12/2561 eb-รบ.37/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
235 โครงการพัฒนาปรับปรุงและยกระดับเส้นทางคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนควบคุม 0102 ตอนแก้วฟ้า-เขาช่องพราน ระหว่าง กม.21+008-กม.22+545 LT.,RT. ปริมาณงาน 30,522 ตารางเมตร 04/12/2561 eb-รบ.36/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
236 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2562 จ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา-จอมบึง ระหว่าง กม.22+500-กม.84+000 ปริมาณงาน 61.500 กม. 26/11/2561 eb-รบ.35/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
แสดง 226 ถึง 236 จาก 236 รายการ