แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
211 โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแยกหนองใยบัว ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านเลือก-หนองตากยา ที่ กม.35+741 ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/03/2563 รบ.9/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
212 โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแยกคลองชลประทาน ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านเลือก - หนองตากยา ที่ กม.23+604 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/03/2563 รบ.8/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
213 โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแยกคลองชลประทานกรับใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3394 กม.9+150 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/03/2563 รบ.1/2653 แขวงทางหลวงราชบุรี
214 โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (เป็นช่วง ๆ) ทางหลวงหมายเลข 3526 ตอนควบคุม 0100 ตอนกำแพงใต้ - บ้านเลือก ช่วง กิโลเมตร 0+300-5+210 ตำบลบ้านฆ้อง ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 113 ต้น 09/03/2563 รบ.3/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
215 โครงการการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมติดตั้งราวกันอันตราย (เป็นช่วง ๆ) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301,0302,0303 ตอนสระกระเที่ยม - คลองอีจาง - หลุมดิน ระหว่าง กม.67+334-กม.111+457 อำเภอบ้านโป่ง อำเภอโพธาราม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 2,696 M 09/03/2563 รบ.4/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
216 โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (เป็นช่วง ๆ) ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0101 ตอนน้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ช่วงกิโลเมตร 12+000-68+034 อำเภอจอมบึง อำเภอสวนผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 112 ต้น 09/03/2563 รบ.7/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
217 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง - หลุมดิน ตอน 3 ระหว่าง กม.81+050-กม.82+590 ปริมาณงาน 75 ต้น 09/03/2563 รบ.6/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
218 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี - แก้มอ้น ตอน 2 ระหว่าง กม.14+540-กม.17+280 ปริมาณงาน 69 ต้น 09/03/2563 รบ.5/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
219 โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างกิ่งเดี่ยว (เป็นช่วง ๆ) ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.16+000-กม.23+000 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (ระหว่าง กม.13+105-กม.19+095 เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 113 ต้น 09/03/2563 รบ.2/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
220 โครงการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวสวนผึ้งระดับโลก กิจกรรมโครงการการพัฒนาปรับปรุงและยกระดับเส้นทางคมนาคม ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนเขาวัง-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.42+295-กม.46+200 LT.,RT. (ระยะดำเนินการ กม.43+640-กม.45+070 LT.,RT.) ปริมาณงาน 28,650 ตร.ม. 18/07/2562 รบ.51/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
221 โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข 3238 ตอนควบคุม 0100 ตอนเจ็ดเสมียน-โคกหม้อ ระหว่าง กม.2+600-กม.3+600 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/07/2562 รบ.50/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
222 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301,0302 ตอนสระกระเทียม-คลองอีจาง-หลุมดิน ที่ กม.68+500 และที่ กม.84+171 ปริมาณงาน 2 แห่ง 29/05/2562 รบ.49/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
223 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.1+807 (แยกหลุมดิน) พร้อมติดตั้งไฟและป้ายเตือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2562 รบ.47/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
224 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนหนองหอย-เตาปูน ที่ กม.18+982 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรทางแยก ระหว่างทางหลวงหมายเลข 3291 กม.18+982) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2562 รบ.46/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
225 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2562 งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทางบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3208 และ 3206 รวมปริมาณงาน 3,939 EACH 22/03/2562 eb-รบ.46/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
แสดง 211 ถึง 225 จาก 236 รายการ