แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 31/01/2567 335/-/66/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
92 จ้างเหมาปลูกต้นไม้ (Planting) ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอนหนองตะแครง-ลูกแก ระหว่าง กม.0+371-กม.0+672 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/03/2567 รบ./พ./20/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
93 จ้างเหมาทาสีสะพานและราวกันอันตราย ด้วยสีน้ำมันบรอนซ์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ที่ กม.98+584 และที่ กม.99+779 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/03/2567 รบ./พ./19/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
94 จ้างเหมาทาสีสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ระหว่าง กม.98+584-กม.99+779 LT.RT ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/03/2567 รบ./พ./18/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
95 จ้างเหมาซ่อมไฟสัญญาณจราจรทางหลวงหมายเลข 323 ตอนหนองตะแครง-ลูกแกที่ กม.3+500 และทางหลวงหมายเลข 3291ตอนเตาปูน-เบิกไพ ที่ กม.43+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/02/2567 รบ./พ./17/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
96 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 700 ลิตร 29/02/2567 335/35/83/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
97 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 27/02/2567 335/45/82/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
98 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 27/02/2567 335/60/81/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
99 จ้างเหมาปรับปรุงว่อมแซมฝาบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝาเป็นเหล็กหล่อกลม ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอนหนองตะแครง-ลูกแก ระหว่าง กม.6+104-กม.6+457 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 12 EACH) 23/02/2567 รบ./พ./16/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
100 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 22/02/2567 335/45/79/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
101 แผ่นปลายปิดหัว-ท้าย จำนวน 40 แผ่น 20/02/2567 335/60/78/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
102 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 20/02/2567 335/60/76/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
103 แผ่นสะท้อนแสงสีเหลืองชนิด Very High Intensity Grade (Fluorescent) เบอร์ 4081 ขนาด 30" จำนวน 50 หลา 16/02/2567 335/60/75/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
104 จ้างปลูกต้นไม้ (Planting) ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอนหนองตะแครง-ลูกแก ระหว่าง กม.0+256-กม.0+371 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/02/2567 รบ./พ./15/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
105 วัสดุเครื่องจักรฯ จำนวน 4 รายการ 15/02/2567 335/30/31/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,751 รายการ