แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 750 ลิตร 29/03/2567 335/35/99/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
47 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหสังาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ระหว่าง กม.102+530-กม.102+845 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/03/2567 รบ.16/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
48 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องก้นและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31320 งานหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา บนทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนบ้านเลือก-หนองตากยา ระหว่าง กม.0+000-กม.20+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/03/2567 รบ.15/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
49 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัตเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ตอน 2 ระหว่าง กม.97+000-กม.99+769 LT.RT ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/03/2567 รบ.13/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
50 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนห้วยศาลา-จอมบึงระหว่าง กม.22+500-กม.85+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/03/2567 รบ.14/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
51 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 25300 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน- ห้วยชินสีห์ ตอน 1 ระหว่าง กม.103+470-กม.104+294 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/04/2567 รบ.26/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
52 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ตอน 2 ระหว่าง กม.98+398- กม.98+438 ปริมาณงาน 1 แห่ง (260 เมตร) 19/04/2567 รบ.11/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
53 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพานทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ระหว่าง กม.101+665-กม.102+011 ปริมาณงาน 1 แห่ง (528 เมตร) 19/04/2567 รบ.18/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
54 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 376 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองราชบุรี ระหว่าง กม.2+349-กม.2+975 ปริมาณงาน 1 แห่ง (528 เมตร) 24/04/2567 รบ.39/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
55 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงราชบุรี จ.ราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน - ห้วยชินสีห์ ที่ กม. 104+028 ปริมาณงาน 1 แห่ง (4 หลัง) 09/04/2567 รบ.24/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
56 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งประกอบการ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงราชบุรี จ.ราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน - ห้วยชินสีห์ ที่ กม.104+028 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2567 รบ.23/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
57 กิจกรรมติดตั้ง SAFETY ROLLING BARRIER พร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่าง ๆ บริเวณคอสะพานห้วยหนึ่ง ถึง ห้วยห้า ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0102 ตอนน้ำพุ - เหมืองผาปกค้างค้าว ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง (300 M.) 18/04/2567 รบ.5/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
58 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ บริเวณสะพานข้ามแยกบางแพ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301 และทางหลวงหมายเลข 325 ตอนควบคุม 0101 ตอนบางแพ - บางพรหม ระหว่าง กม.0+000-กม.28+421 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/04/2567 รบ.4/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
59 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายเตือนทางโค้งชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม.มีเฟรม แบบ SHAPE A สำหรับติดป้าย 2 ด้าน พร้อมเสาเหล็ก ขนาด 75x75มม. หนา 3.2 มม.ยาว 3.00 ม.ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนห้วยศาลา-จอมบึง ระหว่าง กม.26+600-กม.34+400 เป็นช่าง ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2567 รบ./พ./23/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
60 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านเลือก - หนองตากยา ตอน 3 ระหว่าง กม.42+650-กม.43+086 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/04/2567 รบ.8/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,751 รายการ