แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ไดชาร์ท จำนวน 1 ลูก 07/07/2565 335/30/60/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
92 โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณเตือน FLASHING บริเวณจุดอันตราย สายทางในความควบคุมแขวงทางหลวงราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 3273 3291 3526 3090 3087 3208 และ 3206 ปริมาณงาน 1 แห่ง (77 ต้น) 19/05/2565 รบ.32/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
93 โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณเตือน FLASHING บริเวณจุดอันตราย สายทางในความควบคุมแขวงทางหลวงราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 3273 3291 3526 3090 3087 3208 และ 3206 ปริมาณงาน 1 แห่ง (77 ต้น) 19/05/2565 - แขวงทางหลวงราชบุรี
94 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร (Traffic Signal) ทางหลวงหมายเลข 3238 ตอนควบคุม 0100 ตอนเจ็ดเสมียน - โคกหม้อ ที่ กม.7+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/02/2565 รบ.31/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
95 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง 12.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0101 ตอนเขาวัง - น้ำพุ ระหว่าง กม.7+900-กม.8+540 ปริมาณงาน 1 แห่ง (36 ต้น) 07/02/2565 รบ.30/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
96 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2565(เพิ่มเติม) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3238 ตอนควบคุม 0100 ตอนเจ็ดเสมียน-โคกหม้อ ที่ กม.7+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/01/2565 eb-รบ.8/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
97 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0101 ตอนเขาวัง-น้ำพุ ระหว่าง กม.7+900-กม.8+540 ปริมาณงาน 1 แห่ง (36 ต้น) 24/01/2565 eb-รบ.7/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
98 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง รวมปริมาณงาน 6 แห่ง (8,149 EACH) ทางหลวงหมายเลข 323,3291,3087,3238,3090 และ3273 24/01/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
99 โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมเพิ่มมาตรฐานทางชั้น 1 โดยขยายไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนเตาปูน-เบิกไพร ระหว่าง กม.26+682-กม.28+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2564 รบ.9/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
100 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 29100 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ที่ กม.103+966 ปริมาณงาน 1 แห่ง (54.25 เมตร) 20/12/2564 รบ.21/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
101 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 31100 งานทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 376 และทางหลวงหมายเลข 3087 20/12/2564 รบ.19/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
102 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 33300 งานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301 ตอนสระกระเทียม-คลองอีจาง ระหว่าง กม.67+334-กม.73+958 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (5,576.00 M.) 20/12/2564 รบ.18/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
103 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 33300 งานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ตอน 2 ระหว่าง กม.90+552-กม.93+246 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (5,572.00 M.) 20/12/2564 รบ.28/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
104 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 33300 งานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ตอน 1 ระหว่าง กม.81+000-กม.85+390 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (5,484.00 M.) 20/12/2564 รบ.17/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
105 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 3525 และทางหลวงหมายเลข 376 20/12/2564 รบ.20/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
แสดง 91 ถึง 105 จาก 282 รายการ