วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์เก๋งวิทยุตรวจการณ์ตำรวจทางหลวง จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 27/07/2566 สทล.15 ขท.นครปฐม.1/พ./3/2566 ลว. 5 กรกฎาคม 2566 แขวงทางหลวงนครปฐม
17 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์เก๋งวิทยุตรวจการณ์ตำรวจทางหลวง จำนวน 1 รายการ ประกาศเลขที่ สทล.15 ขท.นครปฐม.1/พ./2/2566 ลว. 7 มิถุนายน 2566 29/06/2566 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ตรวจการณ์ตำรวจทางหลวง แขวงทางหลวงนครปฐม
18 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงท่าตำหนัก แขวงทางหลวงนครปฐม จ.นครปฐม 1 แห่ง 03/01/2566 eb-นฐ./21/2566 แขวงทางหลวงนครปฐม
19 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงกำแพงแสน แขวงทางหลวงนครปฐม จ.นครปฐม 1 แห่ง 23/12/2565 eb-นฐ./20/2566 แขวงทางหลวงนครปฐม
20 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0302 ตอนลำลูกบัว – หนองกระทุ่ม ตอน 1 ระหว่าง กม.66+300 – กม.66+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/11/2565 eb-นฐ./2/2566 แขวงทางหลวงนครปฐม
21 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์เก๋งนอกแบบตำรวจทางหลวง จำนวน 1 คัน 21/04/2565 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดรถยนต์เก๋งนอกแบบตำรวจทางหลวง แขวงทางหลวงนครปฐม
22 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์เก๋งนอกแบบตำรวจทางหลวง ครั้งที่ 2 22/03/2565 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ตำรวจทางหลวงครั้งที่ 2 แขวงทางหลวงนครปฐม
23 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์เก๋งนอกแบบตำรวจทางหลวง จำนวน 1 คัน 23/02/2565 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดรถยนต์เก๋งนอกแบบตำรวจทางหลวง แขวงทางหลวงนครปฐม
24 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 22400 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0101 ตอนนครปฐม – หนองปลาไหล ระหว่าง กม.0+000 – กม.3+649 ซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (20,990 ม.) 24/12/2564 eb-นฐ./1/2565 แขวงทางหลวงนครปฐม
25 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ตรวจการณ์ตำรวจทางหลวง ครั้งที่ 4 10/11/2564 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดรถตำรวจทางหลวง ครั้งที่ 4 แขวงทางหลวงนครปฐม
26 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ตรวจการณ์ตำรวจทางหลวง ครั้งที่ 3 21/09/2564 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดรถตำรวจทางหลวงครั้งที่ 3 แขวงทางหลวงนครปฐม
27 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ตรวจการณ์ตำรวจทางหลวง ครั้งที่ 2 20/08/2564 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ตำรวจทางหลวงครั้งที่ 2 แขวงทางหลวงนครปฐม
28 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ตรวจการณ์ตำรวจทางหลวง จำนวน 1 คัน 06/07/2564 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ตรวจการณ์ตำรวจทางหลวง แขวงทางหลวงนครปฐม
29 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ตรวจการณ์ตำรวจทางหลวง 02/06/2564 สทบ.15 ขท.นครปฐม.1/พ./4/2564 แขวงทางหลวงนครปฐม
30 งานท่อระบายน้ำ (Maintenance of Culvert) ทางหลวงหมายเลข 375 ตอนควบคุม 0101 ตอนบ้านบ่อ-พระประโทน ระหว่าง กม.11+500 - กม.12+230 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/03/2564 eb-นฐ./19/2564 แขวงทางหลวงนครปฐม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 75 รายการ